Carex comans 'FROSTED CURLS'

Carex comans
Carex comans 'FROSTED CURLS'
New Zealand hair sedge
SIZE/TYPE low or groundcovering
USUAL HEIGHT 0.2-0.3m
USUAL WIDTH 0.2-0.4m
LEAVES evergreen broadleaf
COLOUR OF LEAVES light green
FLOWERS insignificant or non-blooming
LOCATION full to partial sun
USDA zone (lowest) 6   (down to -23°C)
WINTER PROTECTION  
FOR ZONE 5+6 Code of winter protection zone 5+6
FOR ZONE 7 Code of winter protection zone 7
BELONGS TO CATEGORIES Bamboos and grasses
Evergreen broadleaf
náhled fotonáhled fotonáhled foto
Ostřice (carex) je velmi obsáhlý rod stálezelených i opadavých trav, které spojuje významná vlastnost, jež jim dala botanické jméno a promítla se i do češtiny – okraje jejich listů jsou totiž více či méně ostré, podobně jako precizně nařezané listy kancelářského papíru. Ostřic je více než 1500 druhů (moderní prameny hovoří již o téměř 2000) a objevují se prakticky ve všech klimatických zónách od horkých tropů až po arktické oblasti, kde se mimochodem jedná o jednu z nejvýznamnějších skupin flóry, která je schopná přežít v tak nehostinných podmínkách. Liší se velikostí, barvou, šířkou listu, kvetením i stylem růstu – některé jsou trsovité, jiné se rozrůstají a dokážou vytvořit nepropustný půdní pokryv. Většina ostřic včetně těch, které jsou domácí i u nás, se přirozeně nachází na vlhkých až mokrých stanovištích, což je vcelku paradox, protože mnoho z nich výborně zvládá dlouhodobé sucho, pokud nejsou na osluněné lokalitě.

Frosted Curls is a tufted, evergreen New Zealand hair sedge variety with narrow leaves that curls at tips. The leaves are light green in spring and summer, after flowering in late summer they turn light sandy yellow, and finally in winter they are soft bronze.

This sedge is a low-maintenance grass which needs no extra care once established. Though, removing its foliage after winter will enhance brand new, fresh green growths. New Zealand sedge will thrive in sun and partial shade and needs well-drained, medium fertile soil. Avoid extremes of wet and dry conditions. It proved hardy in Czech winters to -24°C (USDA zone 6).

Last update 24-02-2013
SIZES and PRICES
CURRENTLY SOLD OUT


GLOSSARY
  • STANDARD QUALITY - Plants of this group are 1st class quality with number of branches and overall density adequate to their size and age, considering they were container grown.
  • DE LUXE QUALITY - This label guarantees a luxurious quality of manually selected plants that, compared to their height and age, are exceptionally dense and beautiful.
  • EXTRA - These plants are usually mature and bigger specimens with exceptional overall appearance.
  • STANDARD (as described in the plant form) means a tree with a trunk of 190-210 cm and a crown at the top, unless specified differently. The commercial size for trees is their girth measured in the height of 1m from ground.
  • HOBBY - These plants are of the same quality as our standard-quality plants but younger and therefore cheaper.
  • SHRUB - a woody plant with branches growing bushy from the ground level.
  • HALF-STANDARD or MINI-STANDARD - a small tree with shorter trunk, its size is usually specified.
  • FEATHERED - These are trees with branches growing already from the base of the trunk and up along the stem.
  • GRASSES and PERENNIALS - Sizes given usually read the diameter of the pot or the clump, as specified.
LARGE PLANTS over 150 cmspecimens, screening and hedging shrubs

This site uses cookies to provide services and traffic analysis - here you can find details. I use this site for further use of this site ACCEPT.